Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Spadáte pod NIS2? Zabezpečte svou firmu s ajtee

Připravte se na směrnici NIS2

Zjistěte, jak vás může směrnice NIS2 ovlivnit a jak se na ni připravit.

Proč začít s přípravou již nyní?

Včasná příprava na NIS2 může přinést výhody jako nižší implementační náklady, lepší zabezpečení a vyhnutí se sankcím.* S nově zavedenými opatřeními a procesy budete ve firmě pracovat opakovaně, proto je třeba je nastavit efektivně.

*Pokud nejsou požadavky splněny, směrnice uvádí, že mohou být uloženy pokuty až do výše 250 milionů Kč nebo 2 % ročního obratu organizace.

Jak vám můžeme pomoci?

Nabízíme kompletní řešení pro splnění požadavků směrnice NIS2, včetně sběru a analýzy logů, školení zaměstnanců a implementace bezpečnostních opatření.

  • Identifikace, zda se NIS2 vztahuje na vaši firmu
  • Poradenství k interním bezpečnostním procesům
  • Základní bezpečnostní přehled a report možných problémů
  • Nabídka technického řešení pro identifikované problémy
  • Zajištění pravidelného poradenství, například roční schůzky o zjištění aktuálnosti opatření a procesů

Jsme vaším partnerem a reagujeme rychle!

Kontaktujte nás pro konzultaci zdarma
1x1